П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Правна помощ
 
 450486 
 Начална страница  
 Представяне


Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 г. ОКРЪЖЕН СЪД - ПЕРНИК има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:

https://pernik-os.justice.bg

На настоящата интернет страница информацията е актуализирана до 31.12.2019 г. Считано от 01.01.2020 г. информацията, свързана с дейността на Окръжен съд - Перник, се актуализира само на новата интернет страница на съда.Апелативен съд 
град София
Председател е г-жа Даниела Дончева
Прокуратура 
Контактна информация
Окръжна и районни прокуратури
Адвокатска колегия 
Интернет страница
на адвокадска колегия
гр. Перник
Нотариална камара 
Нотариуси
с район на действие
съдебен окръг Перник
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Връзки 
Интернет връзки
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР