П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Правна помощ
 Годишни отчетни доклади  
 Годишни отчетни доклади

Годишни отчетни доклади за дейността на
ОКРЪЖЕН СЪД - ПЕРНИК


Отчетен доклад за 2018 година
(Приложение № 1)

 Отчетен доклад за 2017 година
(Приложение № 1)

 Отчетен доклад за 2016 година
(Приложение № 1)

 Отчетен доклад за 2015 година
(Приложение № 1)гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР