П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прокуратура  
 Контактна информация

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК
Адрес: гр. Перник, ул. "Търговска" №37
Телефон: +359 (76) 64 70 13
Факс: +359 (76) 60 27 21
Телефон на деловодство: +359 (76) 64 70 66
E-mail: op_pernik@pk.prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/oppernik/
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК
Адрес: гр. Перник, ул. "Търговска" №37
Телефон: +359 (76) 60 12 10
Факс: +359 (76) 60 12 10
Телефон на деловодство: +359 (76) 64 70 94
E-mail: rp_pernik@pk.prb.bg
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАДОМИР
Адрес: гр. Радомир, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №22
Телефон: +359 (777) 8 40 11
Факс: +359 (777) 8 23 88
Телефон на деловодство: +359 (777) 8 40 12
E-mail: rp_radomir@pk.prb.bg

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БРЕЗНИК
Адрес: гр. Брезник, ул. "Пролетарска" №4
Телефон: +359 (7751) 23 51
Телефон на деловодство: +359 (7751) 38 44
E-mail: rp_breznik@pk.prb.bg

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТРЪН
Адрес: гр. Трън, ул. "Георги Димитров" №4
Телефон: +359 (7731) 30 93
Факс: +359 (7731) 30 48
E-mail: rp_tran@pk.prb.bg


гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР