П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Съдебно изпълнение  
 Служба "Съдебно изпълнение"

Информация за Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд - гр. Перник може да получите от сайта на Пернишки районен съд


Информация за Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд - гр. Радомир може да получите от сайта на Радомирски районен съд


Информация за Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд - гр. Брезник може да получите от сайта на Брезнишки районен съд


 ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА ДОБРЕНОВА

Регистрационен  751
Район 
на действие: Перник
Адрес на
 кантората: гр. Перник, ул.”Черешово топче” №3, 
ет.1, офиси №207 и №208
Телефон: (
076)
 640410; (076) 640414
Факс: (076) 640414
GSM:
 (088) 8972404; (088) 8723254
Електронна поща: 
elena.dobrenova@mbox.contact.bg


СОНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Регистрационен
  752
Район на
 
действие: Перник
Адрес на
 кантората: гр. Перник, ул.”Кракра” 
№47, вх.А, ап.11
Телефон: (
076)
 602347
Факс:   
-

GSM: (088) 8972977;
 (089) 8731755
Електронна поща: 
dimitrova@sadebenizpalnitel.com


СТИЛИЯН ВАСИЛЕВ БАДЕВ

Регистрационен
  753
Район на
 
действие: Перник
Адрес на
 кантората: гр. Перник, ул.”Найчо Цанов” 
№34, ет.5
Телефон: (
076) 600886
Факс: (076) 600886
GSM:
 (088) 8969352
Електронна поща: 
stbadev@abv.bg


АНЕЛИЯ МИНЧЕВА ВАСИЛЕВА

Регистрационен
  813
Район на
 
действие: Перник
Адрес на
 кантората: гр. Перник, ул.”Търговска”, 
бл.30, вх.А, ет.2, ап.2
Телефон: (
076) 6
01117
Факс:   
-

GSM: (088) 8233374
Електронна поща: An.Mincheva_si813@abv.bgгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР