П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Насрочени дела
Съдебни актове, подлежащи на публикуване
Влезли в законна сила съдебни актове
Дела с висок обществен интерес
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Календар на заседанията в Окръжен съд - Перник

 

Тук можете да направите справка по

Наказателни, Граждански, Търговски и Административни дела за

НАСРОЧЕНИ ДЕЛА,

СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ,

както и за ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

в Окръжен съд - Перник

 

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на сайта
на Окръжен съд - ПерникРАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ

    

Справки за дела на Окръжен съд - Перник, обжалвани пред ВКСгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР