П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Нормативни актове  
 Справочна информация


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Конституция на Република България
Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 год.)
Наказателен кодекс
Наказателно-процесуален кодекс
Административно-процесуален кодекс

Кодекс на труда
Семеен кодекс
Закон за държавните такси
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за защита на личните данни
Закон за защита срещу домашното насилие
Закон за здравното осигуряване

Закон за търговкия регистър

Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Последен брой на Държавен вестникгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР