П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Обявления за публична продан  
 Обявления за публична продан на съдебните изпълнители към Съдебен район - Перник

Съгласно чл.487, ал.2 от ГПК от 01.01.2013 година обявленията за публична продажба на съдебните изпълнители към Съдебен район - Перник се публикуват на сайта на Окръжен съд - Перник

 

 

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА
НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

 гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР