П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Правна помощ
 Съдии  
 Съдии в Окръжен съд - гр.Перник

Председател Калин Баталски

Зам. Председател „Наказателно отделение” – Виктор Георгиев

Зам. Председател „Гражданско отделение” – Милена Даскалова


Съдии:

    

     Иванка Шкодрова (командирована в Апелативен съд - София)

     Красимир Маринов (командирован в Апелативен съд - София)

     Методи Величков

     Рени Ковачка

     Капка Павлова
(командирована в Апелативен съд - София)

     Бисер Петров


     Димитър Ковачев


     Кристиан ПетровМладши съдии:
     

     Кристина Костадинова


     Симона Кириловагр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР