П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Съдии  
 Съдии в Окръжен съд - гр.Перник

Председател – Елена Николова

Зам.Председател „Наказателно отделение” – Виктор Георгиев

Зам.Председател „Гражданско отделение” – Милена Даскалова


Съдии:

    

     Людмила Пейчева

     Иванка Шкодрова

     Красимир Маринов

     Методи Величков

     Рени Ковачка

     Капка Павлова


     Бисер Петров

    

     Димитър Ковачев


     Радост Бошнакова


     Петя Георгиева


     Кристиан ПетровМладши съдия:
     

     Ивета Ивановагр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР