П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Ден на отворените врати  
 Ден на отворените врати


Победители в конкурса за есе на тема
„И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“:

           Днес, 17.11.2017 г., Съдебната палата град Перник за поредна година отвори своите врати за граждани, журналисти и ученици, които имат интерес и желаят да се информират за дейността и функциите на съдебните институции в Република България.

За пръв път от провеждането на инициативата “Ден на отворени врати”, мероприятията, включени в програмата бяха обвързани с конкретна тема, а именно медиацията, която добива все по-голяма популярност като способ за разрешаване на спорове. Ето защо датата на провеждане на събитието тази година е в рамките на “Дни на медиацията”.

Поради планирана профилактика и очаквани нарушения в електрозахранването, обявената прожекция на филма, показващ дейността на отделни служби и звена в Районен и Окръжен съд – Перник и на Районна и Окръжна прокуратура – Перник, както и анимационния филм “Приказка за медиацията” отпадна от предварително обявената програма.

Началото беше поставено в 11.00 ч. в Зала № 4 с тържествена церемония по връчването на наградите на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“. В конкурса участваха  петнадесет есета на ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник и град Трън. Всички бяха прегледани и оценени от комисия в състав г-жа Емилия Ганева – младши прокурор в Районна прокуратура – Перник,  г-жа Надежда Миланова – административен секретар в Районен съд – Перник и г-жа Надя Георгиева – съдебен деловодител к.о.д. в Окръжен съд – Перник, а класираните на първите три места бяха предварително обявени на 15.11.2017 г. на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник. На официалната церемония присъстваха административните ръководители на Районен и Окръжен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура - Перник, ученици, преподаватели, гости и журналисти. Наградите бяха връчени лично от г-жа Елена Николова – председател на Окръжен съд – Перник. На първо място беше отличено есето на Дарина Алексиева от 9а клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник, която получи таблет и грамота. На Габриела Иванова Кулинчева от 8в клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник беше присъдена втора награда – външна батерия и грамота. На трето място беше класирано есето на Радостина Руменова Методиева от 9г клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр.Перник с предметна награда – отново външна батерия и грамота. Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие, част от които бяха връчени лично или чрез присъстващите преподаватели, а останалите ще бъдат изпратени чрез официално писмо до директорите на съответните училища. Наградените на първите три места есета ще бъдат публикувани на интернет страниците на съдебните институции и фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник.

Освен наградите, предоставени от съдебните институции в Съдебна палата – Перник, Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, по своя инициатива определи свои фаворити в конкурса за ученическо есе. Заслужилите грамоти и поощрителни награди са: Десислав Елкин от 12 клас, ТПГ „Мария Кюри“, гр.Перник; Стела Стефанова от 10в клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр.Перник; Надя Банчева от 11а клас, VI СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Перник и Сиана Ананиева от 8а клас, VI СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Перник.

На всички присъстващи ученици бяха раздадени печатни издания на Конституция на Република България.

Програмата продължи с предвидената от 11.15 ч. лекция на тема „Медиация или съдебно решение“ с лектор адв. Свилена Димитрова – Заместник председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. На аудиторията беше разяснена същността на медиацията, в какво се състоят предимствата й като метод за разрешаване на спорове между страни и в какви случаи може да бъде прилагана. Адв. Димитрова подчерта, че не е възможно в рамките на малкото време, с което разполага да изложи всичко за преимуществата на медиацията в сравнение с разрешаването на конфликти чрез съдебен процес и изказа предложение при следващо провеждане на „Ден на отворени врати“ в Съдебна палата град Перник да бъде демонстрирана симулация на медиация. В лекцията взе участие и съдия Васил Александров – Заместник председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, който изрази задоволството си, че толкова млади хора са проявили интерес към разискваната тема и представи гледната точка на съдиите относно използването на медиацията в съдебния процес.

След лекцията, както всяка година, по станала вече традиция, в зала №2 на Съдебна палата – Перник, единадесетокласници от ГПЧЕ „Симеон Радев” град Перник, представиха демонстрация на съдебен процес с предмет противозаконно повреждане на чужда движима вещ от непълнолетен – чл.216, ал.1, вр. чл.63, ал.1 от НК. Предварително г-жа Елена Николова – председател на Окръжен – Перник разясни на присъстващите гости функциите на участниците в процеса – съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдим. След демонстрацията, административните ръководители благодариха за чудесното представяне на учениците и техните преподаватели, както и на всички, включени в подготовката.

Програмата продължи с работна среща на медиатори от град Перник с представители на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, и административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник. Тази среща беше от изключително значение, тъй като на нея се взе решение за изграждане на работещ и ефективен Център по медиация, който да бъде разположен в сградата на Съдебна палата град Перник. Представителите на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд заявиха готовност да сътрудничат и да споделят своя опит за осъществяване на този проект.

           „Ден на отворени врати” в Съдебна палата град Перник завърши в 14.30 ч. със среща на административните ръководители на Районен и Окръжен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура – Перник с журналисти.


На 15.11.2017 г., комисия в състав: г-жа Емилия Ганева – младши прокурор в Районна прокуратура – Перник,  г-жа Надежда Миланова – административен секретар в Районен съд – Перник и г-жа Надя Георгиева – съдебен деловодител к.о.д. в Окръжен съд – Перник, разгледа и оцени постъпилите есета в конкурса за есе на тема „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“. В обявения срок са подадени за участие петнадесет есета от ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник и град Трън.

Комисията излъчи следните победители в конкурса:

Първа награда

Дарина Евгениева Алексиева, 9а клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник

Втора награда

Габриела Иванова Кулинчева, 8в клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник

Трета награда

Радостина Руменова Методиева, 9г клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр.Перник

Награждаването на победителите ще се състои от 11.00 ч. на 17.11.2017 г. в Зала №2 на Съдебна палата град Перник. Наградите ще бъдат връчени от административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник.

Всички ученици ще получат грамоти за участие в конкурса.

         
         


             Във връзка със превърналата се в традиция ежегодна инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебна палата град Перник, която през настоящата година ще се проведе на 17.11.2017 г., се обявява

Конкурс за есе на тема “И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“ за ученици от 8-ми до 12-ти клас на средните училища в област Перник.

Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 13.11.2017 г. на e-mail адрес: rspernik@abv.bg.

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от преподавател по литература и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник.

Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат, както и телефон (на ученика, респ. учител или родител) за връзка с тях.

Победителите ще бъдат обявени и наградени в 11:00 ч. на 17.11.2017 г. в Зала № 2 от административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник и Районна прокуратура – Перник. Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система.

Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 502 – г-жа Аделина Евтимова и (076) 647 078 – г-жа Елена Алексова.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР