П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Ден на отворените врати  
 Ден на отворените врати


На 28.10.2016 г. се проведе “Ден на отворените врати” в Съдебната палата на град Перник. Инициативата е вече традиция като нашата цел е да популяризираме ролята и прозрачността в дейността на съдебните институции в Република България и да съдействаме за по-добра информираност на гражданите.
Програмата започна в 10.00 ч. с прожектиране на филм,  който включва дейността на отделни служби и звена в Районен, Окръжен и Административен съд град Перник и на Районна и Окръжна прокуратура град Перник. Филмът е специално създаден по проект за инициативата “Ден на отворените врати” през 2016 година. Мултимедийният екран беше разположен на партера на Съдебната палата и бе достъпен през целия работен ден. Филмът може да се гледа и е качен на фейсбук страницата на Окръжен съд град Перник.
От 11.00 ч. в Зала №2 на Окръжен съд град Перник се проведе официална церемония по награждаване на победителите в двата обявени конкурса, съответно за есе на тема "Дават ли ни законите свобода?" за ученици от 8-и до 12-и клас на средните училища в област Перник и за рисунка - илюстрация на тема "Аз спазвам законите" за ученици от 1-и до 7-и клас на началните и основни училища в област Перник. Победителите бяха предварително обявени на 27.10.2016 г.
На церемонията присъстваха административните ръководители на Районен, Окръжен и Административен съд град Перник и Районна и Окръжна прокуратура град Перник, журналисти, участници в конкурсите, техните учители, родители и приятели. В конкурса за есе в обявения срок бяха подадени за участие двадесет и две есета от ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник и град Радомир. Комисията в състав г-жа Галина Методиева – учител по български език в ОУ ”Христо Смирненски” град Радомир, г-жа Ивета Иванова – младши съдия в Окръжен съд град Перник и г-жа Даниела Банкова – прокурор в Районна прокуратура град Перник, отличи с Първа награда Борислава Борисова – 12 клас в ТПГ “Никола Йонков Вапцаров” гр.Радомир. Тя получи грамота и предметна награда - електронна книга. Втора награда взе Сабина Радулова – 9 клас от ГПЧЕ ”Симеон Радев” град Перник, която получи USB флаш памет и с Трета награда бе отличена Десислава Иванова – 12 клас от ПГИ град Перник, която също получи предметна награда USB флаш памет. Всички участници в конкурса ни за есе получиха грамоти за участие, които бяха изпратени с официално писмо до директорите на съответните училища. Есетата ще бъдат публикувани на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник.
Официалната церемония продължи с награждаване на победителите и във втория ни обявен конкурс за рисунка - илюстрация на тема "Аз спазвам законите" за ученици от 1-и до 7-и клас на началните и основни училища в област Перник. В обявения срок бяха подадени за участие шестдесет и седем рисунки на ученици от 1-и до 7-и клас от град Перник, град Батановци и град Радомир. Г-жа Йоана Николова – преподавател в Школата по съвременно изобразително изкуство към Народно читалище “Миньор 2005” разгледа и раздели победителите в две категории. В първата категория 7-9 години са отличени с Първа награда – Мария Нотева – 2 клас СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон” град Перник. Тя получи комплект за рисуване и наръчник за рисуване, както и грамота. С Втора награда бе отличен Антонио Руменов – 1 клас VI СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” град Перник, който получи комплект за рисуване, а с Трета награда бе отличен Денислав Владимиров – 2 клас ОУ ”Христо Ботев” град Батановци, който също получи комплект за рисуване.
Във втората категория 10-13 години, с Първа награда бе отличен Ивайло Пачов – 4 клас ОУ ”Св.Иван Рилски” град Перник, който получи грамота и предметна награда книга и комплект за рисуване. Втората награда грабна Ива Асенова – 4 клас СУРИЧЕ”Д-р Петър Берон”, град Перник, а Третата - Алекс Симеонов – 7 клас VIIОУ ”Г.С.Раковски” град Перник. Те получиха грамоти и предметни награди – комплекти за рисуване. Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие.
Награждаването извърши г-жа Елена Николова – председател на Окръжен съд  град Перник. Тя благодари за огромния интерес към инициативата Ден на отворените врати и пожела на всички ученици успех. Всички рисунки бяха специално подредени в изложба на партера на Съдебната Палата, която бе достъпна през целия работен ден. на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник От 11.30 ч. в зала №2, г-жа Елена Николова проведе среща с граждани и журналисти, на която разясни, че младите хора не познават съдебната система, но е щастлива, че интересът към инициативата се покачва и с всяка година участието на учениците се увеличава. Отчете, че с постоянната работа, с лекциите от образователната програма и с участието на откритите съдебни процеси, учениците повишават своята правна култура и с малки крачки се достига до целта, а именно за по-добра информираност  и повишаване на доверието към съдебната система.
В 14.00 ч., г-жа Елена Николова – председател на Окръжен съд град Перник, проведе обобщение от проведената образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през изминалата учебна 2015/2016 година. Тя сподели, че е много щастлива от резултатите, които постигат учениците, посещавали лекциите от програмата. Сподели още, че програмата е успяла да събуди интереса на учениците, затова е толкова ентусиазирана да продължи и тази учебна 2016/2017 година по тази програма:  “Вярвам, че не е далеч времето, когато нашата работа ще бъде оценена по достойнство”, каза Николова.
Кулминацията на програмата на Ден на отворените врати бе симулативния съдебен процес, който се проведе в 14.00 ч. в зала №2 на Окръжен съд – Перник от учениците, участвали по образователната програма през изминалата учебна 2015/2016 година. Това са единадесетокласници от ГПЧЕ “Симеон Радев” град Перник. Те представиха демонстрация на съдебен процес с предмет противозаконно повреждане на чужда движима вещ от непълнолетен – чл.216, ал.1, вр. чл.63, ал.1 от НК. Гости на процеса бяха ученици от други училища, учители, граждани, магистрати и съдебни служители от Съдебната Палата на град Перник. По време на процеса г-жа Елена Николова – председател на Окръжен съд Перник и г-н Пламен Найденов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, обясняваха процедурите в един съдебен процес и разясняваха ролите на различните участници в процеса. Оценката към процеса беше отлична, съдия Николова нямаше забележки към “състава на съда” и ги поощри, че преценката им е перфектна. Обясни им, че в практически план и в ежедневието, съдебният процес минава по-бързо, като се чете само заключителната част.
Отзивите и впечатленията от проведената инициатива Ден на отворени врати през 2016 година, бяха много добри, а интересът на граждани и ученици в сравнение с предходни години е повишен. Г-жа Николова поздрави всички, които участват в организирането на инициативата, както и административните ръководители на Районен и Административен съд град Перник и Районна и Окръжна прокуратура град Перник.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР