П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Ден на отворените врати  
 Ден на отворените врати


          На 07.12.2018 г. в съдебната палата в гр. Перник се проведе „Ден на отворените врати”, организиран от Окръжен съд – Перник, Окръжна прокуратура – Перник, Районен съд – Перник и Районна прокуратура – Перник.
Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране на дейността на съда и прокуратурата, като целта е повишаването на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.
          Обществеността в гр. Перник беше информирана за събитието чрез публикации на сайтовете на съдилищата и прокуратурите в гр. Перник, като бяха поканени и ученици от средните училища в града, както и деца от детските градини.
          Присъстваха ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр. Перник, ПМГ „Христо Смирненски“ гр. Перник, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци, Детска градина №4 „Чуден свят“, предучилищна група „Слънце“ и др.
Дадена бе възможност да се види отблизо работата на съда и прокуратурата, като бе предоставен достъп на всички желаещи да се запознаят с организацията на дейността на съда и на прокуратурата, на съдебните и прокурорските служители, с правораздавателната дейност, с работата и функциите на службите в учрежденията.
          През целия ден във фоайето на съдебната палата течеше прожекция на филм, отразяващ дейността на отделните служби и звена в съдилищата и прокуратурите в града.
       Акцентът в Деня на отворените врати беше поставен върху процедурата по медиация като алтернативен способ за решаване на спорове.
          Председателят на Районен съд – Перник г-н Михаил Алексов влезе в ролята на водещ на мероприятието, като приветства с добре дошли всички посетители в съдебната палата и им разясни процедурата по препращане от съдията към медиация.
          Председателят на Центъра за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник г-жа Деница Иванова изнесе лекция на тема „Какво е медиация?“, след което ученици от 10 г клас на ГПЧЕ „Симеон Радев“ представиха пред публиката симулация на процедура по медиация, в която демонстрираха креативност и психологически подходи за уеднаквяване на позициите на спорещите страни. Заради блестящото им представяне учениците – участници в симулацията бяха бурно аплодирани от препълнената зала.
          На класираните на първите три места в ученическия конкурс за есе на тема „Това ли, което ни „разделя“, е онова, което ни „събира“ по пътя към медиацията?“ бяха връчени награди от председателя на Окръжен съд – Перник г-н Калин Баталски, от окръжния прокурор г-жа Галина Антова и от председателя на Центъра по спогодби и медиация г-жа Деница Иванова, както следва: първа награда – таблет, втора и трета награда – външни батерии за мобилни устройства.
          Заместник-председателят на Районен съд – Перник г-жа Христина Ангелова влезе в ролята на лектор пред децата от детската градина, на които разказа приказка „Борбата между доброто и злото“, чрез която на достъпен за тях език им разясни работата на съдията, прокурора, адвокатите и съдебния секретар.
         Поради проявен интерес от ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ инспекторът „ППД“ Юлиан Боянов от Областно звено „Съдебна охрана“ гр. Перник им разясни правата и задълженията на звеното и им показа помещенията за временно задържане в съдебната палата.
          Учениците зададоха редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот.     На 05.12.2018 г., комисия в състав: г-жа Надежда Миланова – административен секретар в Районен съд – Перник, г-жа Даниела Асенова – съдебен деловодител к.о.д. в Окръжен съд - Перник, и г-жа Нина Панова – завеждащ регистратура РНКИ в Окръжна прокуратура – Перник разгледа и оцени постъпилите есета в конкурса за есе на тема "Това ли, което ни "разделя" е онова, което ни "събира" по пътя към медиацията". В обявения срок са подадени за участие десет есета от ученици от 8-ми до 12-ти клас от град Перник.
          Комисията излъчи следните победители в конкурса:
       Награждаването на победителите ще се състои от 11.00 ч. на 07.12.2018 г. в Зала № 2 на Съдебна палата град Перник. Наградите ще бъдат връчени от административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник.
          Всички ученици ще получат грамоти за участие в конкурса.


гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР