П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Съдебни преводачи  
 Съдебни преводачи

О Б Я В А
във връзка с актуализиране списъка на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за 2019 годинаС П И С Ъ К
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт при Окръжен и Административен съд гр. Перник,
за 2018 година


О Б Я В А
във връзка с актуализиране списъка на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за 2017/2018 годинаС П И С Ъ К
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт при Окръжен и Административен съд гр. Перник,
за 2017 годинаНеобходими документи за включване на нови експерти в списъка
на съдебните преводачи при Пернишки съдебен район

 

1. Заявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация по чл.8, т.2, т.3 и т.4, във връзка с чл.12, т.6 и т.9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (обн.ДБ, бр.43 от 23.05.2014 г.)


 

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

 гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР