П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Анкета
Резултати от анкетата
 Проучване на общественото мнение  
 Проучване на общественото мнение


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

за установяване актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във Висшия съдебен съвет сред ключовите общности - адвокати, други практикуващи юристи, вещи лица, експерти, граждани, медии
и неправителствени организации


АНКЕТА

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА


гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР