П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Правна помощ
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

На 26.11.2019 г., комисия в състав: г-жа Слава Георгиева – зам. председател в Административен съд – Перник, г-н Виктор Стефанов – съдебен помощник в Окръжна прокуратура – Перник и г-жа Цветислава Цветанова – служител „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд - Перник, разгледа и оцени постъпилите есета в конкурса за есе на тема "Наркотиците през твоите очи". В обявения срок са подадени за участие тридесет и един броя есета от ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник.
Комисията излъчи следните победители в конкурса:

ПЪРВА НАГРАДА
Алисия Ивайлова Лазарова, 10а клас, Професионална гимназия по икономика, гр. Перник

ВТОРА НАГРАДА
Надежда Йовева, 8а клас, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Перник

ТРЕТА НАГРАДА
Каролина Владимирова Стоянова, 10г клас, Професионална гимназия по икономика гр. Перник

Награждаването на победителите ще се състои от 11.00 ч. на 28.11.2019 г. в Зала № 2 на Съдебна палата град Перник. Наградите ще бъдат връчени от административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник.
Всички ученици ще получат грамоти за участие в конкурса.
На 28.11.2019 г. от 10.00 ч. в Съдебната палата в град Перник ще се проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата е насочена към всички, които желаят да се запознаят със структурата и функциите на съдебните институции в нея и със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. На мултимедиен екран, разположен на партера на Съдебната палата, през целия ден ще бъде прожектиран филм, чрез който ще се популяризира дейността на съдебните институции.
Инициативата „Ден на отворените врати“ е вече традиция и се провежда всяка година с цел да популяризира ролята и прозрачността в дейността на съдебните институции в Република България и да съдейства за по-добра информираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебната система. През настоящата година деня на отворените врати поставя акцент върху престъпността, като съвременен проблем.

ПРОГРАМА ЗА „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“
В СЪДЕБНА ПАЛАТА ГРАД ПЕРНИК
28 ноември 2019 г.


10.00 ч. Отворени врати на институциите в Съдебна палата град Перник за всички граждани. Прожектиране на филм, показващ дейността на отделни служби и звена в Районен, Окръжен и Административен съд – Перник и на Районна и Окръжна прокуратура – Перник.
10.15 ч. Обиколка на съдебната палата, представяща отделните институции.
11.00 ч. Награждаване на победителите в конкурса за есе на тема „Наркотиците през твоите очи“ – зала № 2, партер.
11.15 ч. Лекция от служител на ОЗ „Охрана – Перник“ за методите на работа, позовавайки се на своя опит – зала № 2, партер.
11.30 ч. Лекция на тема: “Ролята на вещото лице в наказателния процес“ – служител от „НТЛ – ЕКД“ към ОД на МВР – Перник – зала № 2, партер.
11.45 ч. Демонстрация на съдебен процес по обвинение за грабеж – по чл.199, ал.1, т.2, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63 от НК от ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ град Перник – зала № 2, партер.
13.30 ч. Среща на административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Перник  и Административен съд – Перник с граждани и журналисти – зала № 2, партер.

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН
1. Филм, представящ отделните служби в Съдебна палата град Перник – партер.
2. Възможност за посещение и запознаване на място с работата на:
- служби „Бюро съдимост“ и „Архив“ в Районен съд – Перник;
- служба „Деловодство“ в Окръжен съд - Перник;
- служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ в Районен съд – Перник и Окръжен съд – Перник;
- служба „Деловодство“ в Районна прокуратура – Перник и Окръжна прокуратура – Перник;
- служба  „Регистратура“ и „Съдебни  секретари“ в Районен съд – Перник;
- служба „Регистратура“ и „Съдебни  секретари“ в Административен съд – Перник;
- запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и дейността на звено „Съдебна охрана“.
Във връзка със превърналата се в традиция ежегодна инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебна палата град Перник, която през настоящата година ще се проведе на 28.11.2019 г., се обявява

Конкурс за есе на тема “Наркотиците през твоите очи“ за ученици от 8-ми до 12-ти клас на средните училища в област Перник.

Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 21.11.2019 г. на e-mail адрес: pernik-os@justice.bg.

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от преподавател по литература и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник.

Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат, както и телефон (на ученика, респ. учител или родител) за връзка с тях.

Победителите ще бъдат обявени и наградени в 11:00 ч. на 28.11.2019 г. в Зала № 2 от административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник. Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система.

Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 051 – г-жа Цветислава Цветанова и (076) 647 042 – г-жа Надя Георгиева.         Днес, 25.09.2019 г. Окръжен съд – Перник потвърди определение на Районен съд – Перник, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ю.М. на 36 години.
         Срещу него са повдигнати обвинения за това, че в периода 14.09.2019 г. – 15.09.2019 г. в гр. Перник, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у различни лица – Н.К., Т.М. и К.С. заблуждение и с това им е причинил имотна вреда – престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а“, вр. чл.26, ал.1 от НК.
         Окръжните магистрати споделят аргументите на Районен съд – Перник, че са налице предпоставки за вземане най-тежката мярка неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ю.М.
         Определението на Окръжен съд – Перник е окончателно.Днес, 07.05.2019 г. в зала № 2 на Съдебната палата гр. Перник с тържествена церемония бе отбелязано приключването на учебната 2018/2019 г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР