П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прессъобщения  
 Прессъобщения


Днес, 07.05.2019 г. в зала № 2 на Съдебната палата гр. Перник с тържествена церемония бе отбелязано приключването на учебната 2018/2019 г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

В Програмата, която се провежда за пета поредна година съвместно от Окръжен и Районен съд - Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник, вземат участие ученици от десетите класове на училището-партньор, определяно ежегодно от Регионалното управление на образованието гр. Перник. Инициативата е резултат от Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, с основна цел формиране на правна грамотност и култура, запознаване със съдебната власт в България и повишаване на интереса на подрастващите към начина на функциониране на правораздавателната система, както и към професиите съдия и прокурор. Програмата включва лекции, които се провеждат в сградата на Съдебната палата гр. Перник с лектори магистрати от Окръжен и Районен съд - Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник.

         На церемонията присъстваха ученици от десетите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник и административните ръководители на участвалите в инициативата институции: г-н Калин Баталски – Председател на Окръжен съд – Перник; г-жа Галина Антова – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; г-н Михаил Алексов – Председател на Районен съд – Перник и г-жа Аделина Алексиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – Перник. Събитието бе открито с кратко приветствие от прокурор Алексиева, която от името на своите колеги и институциите, които представляват, изрази своите надежди в бъдеще все повече ученици да вземат участие в образователната програма и имайки познанията за същността на правораздаването да се мотивират да тръгнат по този път, избирайки го за свое професионално призвание. Церемонията продължи с излъчването на филм, представящ на аудиторията какви са изискванията за постъпване на работа като съдия или прокурор и разказващ за тяхната роля и функция в съдебния процес. По традиция последва връчване на удостоверения за участие и печатни издания на Конституцията на Република България на учениците, посетили лекционния курс по Програмата, което се извърши от съдия Баталски и прокурор Алексиева с пожелания за много успехи.


гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР