П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

На 17.04.2018 г. в зала № 2 на Съдебна палата гр. Перник бе отбелязано с тържествена церемония приключването на учебната 2017/2018 г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
За четвърта поредна година Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник, обединиха своите усилия за организиране и осъществяване на инициативата, заложена в сключеното Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, и целяща повишаване на информираността на младите хора относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, както и формиране на правна култура и грамотност в подрастващите.
Официалната церемония, на която присъстваха ученици от 10-тите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник, започна със слово от Председателя на Окръжен съд – Перник – съдия Елена Николова, която изрази задоволство от постигнатите от стартирането на Програмата до този момент резултати и припомни, че на вчерашната дата през 1879 г. във Велико Търново е приета Търновската конституция – първата Kонституция на България. На мултимедиен екран беше прожектиран кратък филм, запознаващ младата аудитория с магистратските професии, след което в съответствие с наложилата се вече от миналата година практика, на учениците, посетили лекционния курс по Програмата, бяха връчени удостоверения за участие по образец, утвърден от Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС. Връчването извършиха административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник и Окръжна прокуратура – Перник. Във връзка с честването на 16 април – Деня на Българската конституция, на всички ученици, заедно с удостоверенията, бяха раздадени и печатни издания на Конституция на Република България.
Съгласно Концепцията на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в бъдеще се обсъжда идеята програмата да се насочи и към други възрастови групи, например ученици от началния курс, като съдържанието бъде адаптирано съобразно възрастта им, както и към студентите от висшите учебни заведения, изучаващи специалности, различни от правото.


      
На 23 Февруари 2018 година от 10.30 ч. в зала № 2 (партер) на Съдебната палата гр.Перник се проведе годишното събрание за отчитане дейността на съдилищата от Пернишки съдебен окръг през 2017 година.

гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР